Round Trenton Tomato Pie

Light mozzarella, chunky tomato, garlic and extra virgin olive oil.

$13.95

Order